Bij schenken op papier verklaar je schriftelijk geld schuldig te zijn aan de ontvanger. Dit is meestal pas opeisbaar bij overlijden. Het bedrag komt in mindering op de erfenis, waardoor erfbelasting wordt bespaard. De schenking is wel belast met schenkbelasting echter door gebruik te maken van vrijstellingen (bijvoorbeeld voor kinderen € 5.363 in 2018) kan dit beperkt worden. Er zijn een aantal voorwaarden: de schenking moet worden vastgelegd in een notariële akte en je bent een minimale rente van 6% per jaar verschuldigd.