Hoe werkt de middelingsregeling?

Het tarief in de inkomstenbelasting is progressief, wat betekent dat een hoog belastbaar inkomen in de top wordt belast en dat voor een lager belastbaar inkomen een lager belastingtarief geldt. Als er sprake is van een sterk wisselend inkomen, kan een verzoek tot middeling uitkomst bieden. Bij een middelingsberekening worden drie aaneengesloten jaren herrekend op basis van het gemiddelde inkomen in die jaren. Als het verschil tussen de daadwerkelijk betaalde belasting en de herrekende belasting hoger is dan een vastgestelde drempel, volgt een teruggaaf.
Een middelingsverzoek kan worden ingediend uiterlijk 36 maanden nadat alle aanslagen onherroepelijk vaststaan. Je mag zelf kiezen welken jaren je in de middeling betrekt. Een belastingjaar kan echter maar één keer in een middelingsverzoek worden betrokken.

Afschaffing middelingsregeling

De regering stelt dat er relatief weinig gebruik wordt gemaakt van de middelingsregeling en schaft daarom deze regeling af.
De middelingsregeling wordt met ingang van 1 januari 2023 afgeschaft.
De 3-jaarsperiode 2022-2023-2024 is de laatste periode is waarin een middeling kan worden toegepast.
Heb je vragen over de middelingsregeling of wil je laten beoordelen welke jaren het meest gunstig zijn om nog gebruik te kunnen maken van de middelingsregeling?