Schenken op papier, wat is dat?

Schenken op papier, wat is dat?

Bij schenken op papier verklaar je schriftelijk geld schuldig te zijn aan de ontvanger. Dit is meestal pas opeisbaar bij overlijden. Het bedrag komt in mindering op de erfenis, waardoor erfbelasting wordt bespaard. De schenking is wel belast met schenkbelasting echter...