Buitenlandse BTW

Buitenlandse BTW

Heeft je btw betaald in een ander EU-land? Over goederen, diensten of bij de invoer van goederen uit een niet-EU-land? Dan kunt je bij de Nederlandse belastingdienst de btw terugvragen. Voorwaarden btw-teruggave Om btw terug te vragen moet je aan de volgende...
Middeling

Middeling

Hoe werkt de middelingsregeling? Het tarief in de inkomstenbelasting is progressief, wat betekent dat een hoog belastbaar inkomen in de top wordt belast en dat voor een lager belastbaar inkomen een lager belastingtarief geldt. Als er sprake is van een sterk wisselend...
Nieuw BTW-nummer voor ZZP-ers

Nieuw BTW-nummer voor ZZP-ers

Ondernemers met een eenmanszaak hebben een nieuw BTW-nummer ontvangen.   Het nieuwe BTW-nummer wordt ook wel BTW-id genoemd en moet vanaf 1 januari 2020 door de ondernemer worden vermeld op facturen, op de website en op overige correspondentie met klanten. Ook...
Schenken op papier, wat is dat?

Schenken op papier, wat is dat?

Bij schenken op papier verklaar je schriftelijk geld schuldig te zijn aan de ontvanger. Dit is meestal pas opeisbaar bij overlijden. Het bedrag komt in mindering op de erfenis, waardoor erfbelasting wordt bespaard. De schenking is wel belast met schenkbelasting echter...